Rolą biura projektowego jest tworzenie projektów, wielokrotnie jednak większy czas pochłania sama biurokracja.

eDokumenty pozwolą Twojej firmie zmniejszyć ilość czasu przeznaczaną na czynności kancelaryjne i zarządzanie projektem

Zacznij od tego aby cała korespondencja przychodząca i wychodząca odbywała się w obrębie firmy wyłącznie w formie elektronicznej. Pozwoli to na szybsze jej opracowywanie oraz zapewni większy nadzór nad związanymi z nią sprawami.

Uwaga! Elektroniczne dokumenty nie zajmują miejsca na biurku i się nie gubią

Bardzo istotne jest również to że do takiej korespondencji będzie można łatwo wrócić i wykorzystać ją do podobnych zadań w przyszłości – zapewne wtedy kiedy będzie nam najbardziej brakowało czasu! Ponadto łatwo zweryfikujesz w dzienniku korespondencji kiedy szukane pisma zostały nadane lub odebrane, równie szybko zapoznasz się z ich treścią.

Zarządzaj projektem poprzez diagram Gantta

Kolejnym ważnym obszarem funkcjonalnym w systemie eDokumenty jest zarządzanie projektami przy użyciu diagramów Gantta. Dzięki prawidłowo przygotowanemu projektowi zaoszczędzisz czas na kontroli jego wykonania oraz wcześnie zdiagnozujesz wszelkie opóźnienia.

Dziel i rządź!

Nie musisz dzielić zespołu – podziel bardziej złożone projekty na mniejsze – tzw. podprojekty, dzięki czemu łatwiej będzie je kontrolować. Dla każdego podprojektu możesz przydzielić osobę odpowiedzialną i termin realizacji. Ponadto każdy z podprojektów może być niezależnym repozytorium dokumentów z osobnymi grupami uprawnień i osobnymi zadaniami.

Zadania wyświetlą się pracownikom na pulpicie i w kalendarzu

Wszystkie zlecane w systemie zadania wyświetlą się pracownikom na ich pulpitach i w kalendarzach. Dzieki temu będą zawsze dokładnie wiedzieć jakie zadania mają do zrealizowania a kierownik projektu będzie śledził na bieżąco postępy prac.

Przekonaj się jak to działa!

Kup teraz