Siedziba firmy

Biuro handlowe

BetaSoft Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 9
41-902 Bytom
BetaSoft Sp. z o.o.
ul. ks. bpa Bednorza 2a
40-384 Katowice

Telefony i adresy email

Tel.: 032 376 75 75
Faks: 032 376 95 95

Ogólny: betasoft@betasoft.pl 
Sprawy handlowe: handlowy@betasoft.pl

Facebook

https://www.facebook.com/edokumenty

Pozostałe dane

Bank PEKAO S.A. I O/Gliwice f. Zabrze
44 1240 1343 1111 0000 2360 2650
NIP: 627-13-42-796
REGON – 273171218
Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach
NR KRS – 0000244895
Kapitał zakładowy: 1 140 000 PLN