UCZELNIABIBLIOTEKAshutterstock_94325839

Skąd wynika potrzeba wdrożenia nowego rodzaju systemów?

 • Konieczność opanowania zwiększającej się ilości dokumentów i spraw
 • Reakcja na nowe formy komunikacji (email, serwisy www)
 • Gromadzenie informacji w różnej formie (pisma, emaile, pliki, kalendarze) w rozproszonych lokalizacjach‏ powoduje trudności z ich odszukiwaniem
 • Informacjom brakuje wspólnego mianownika
 • Rozproszenie i zwiększona mobilność pracowników

Jakie są podstawowe wymagania dla systemu DMS?

 • Udostępnia wygodny, dostępny interfejs wprowadzania informacji i przetwarzania dokumentów
 • Udostępnia mechanizm konfigurowania ścieżek obiegu dokumentów (workflow)
 • Umożliwia szybki dostęp do gromadzonych danych poprzez przynajmniej dwa równorzędne wymiary: kontrahent i sprawa
 • Udostępnia informacje o wszystkich szczegółach związanych z obiegiem
 • Wspiera pracę grupową – wymianę informacji i zadań

Najważniejsze cechy systemu eDokumenty

 • Interfejs www klasy RIA (Rich Internet Application) wykonany w technologii AJAX – szybki i prosty w obsłudze
 • Zaawansowana czterowarstwowa architektura – skalowalność, łatwość rozbudowy, dostęp poprzez API w technologii WebServices
 • Moduł workflow zgodny z BPMN – możliwość modelowania procesów biznesowych poprzez wbudowany graficzny modeler
 • Bogata wbudowana funkcjonalność oraz bardzo duże możliwości kastomizacji

Funkcjonalność dla Uczelni

 • Wydajna i zaawansowana obsługa kancelarii, sekretariatów katedr i innych miejsc wpływu dokumentów
 • Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów – ad hoc oraz workflow w dowolnym zakresie np.:
 • Faktury
 • Wnioski urlopowe
 • Karty obiegowe
 • Kontrola i wersjonowanie załączników do dokumentów, śledzenie historii zmian

oraz wiele innych m.in.:

 • Integracja z zewnętrznymi systemami (ERP, uczelniane, systemy kontroli wydruku)
 • Obsługa archiwum zakładowego
 • Obsługa rejestrów i spraw (np. umów, projektów, powiązanych dokumentów)
 • Obsługa kalendarzy (możliwość synchronizacji z urządzeniami mobilnymi poprzez SyncML)
 • Obsługa email (poprzez protokół IMAP) – nie wyklucza korzystania z poczty z innych źródeł (webmail, smartfon, tablet)

Zalety systemu eDokumenty

 • Przejrzysty i zrozumiały dla każdego pracownika interfejs użytkownika – Rich Internet Application
 • Nowoczesna architektura i webowy interfejs – AJAX
 • Bardzo duże możliwości kastomizacji – XML
 • Zaawansowane możliwości integracji z innymi systemami (zapis, odczyt poprzez API – SOAP)
 • Wiele dodatków: kalendarze, komunikator, dyskusje, harmonogramowanie metodą Gantta, OCR)
 • Otwarte i skalowalne technologie: PostgreSQL, Apache, PHP (możliwość wyboru platformy OS)

Dodatkowe korzyści

 • System informacyjny umożliwia wprowadzenie na uczelni nowoczesnych sposobów zarządzania i współpracy
 • Wsparcie współdziałania poszczególnych zespołów badawczych i osób kooperujących
 • Przeciwdziałanie wypieraniu się swoich działań (ang. non-repudation) zagwarantowanie odpowiedzialności użytkowników za swe czyny podejmowane w ramach czynności służbowych
 • Wsparcie zarządzania systemem ISO
 • Wiele innych…

Zapraszamy do współpracy wszystkie uczelnie zainteresowane wdrożeniem tego rodzaju systemu jak również wykorzystaniem systemu do celów edukacyjnych. Wdrożenia realizujemy z naszymi partnerami technologicznymi od lat pracującymi w branży szkolnictwa wyższego.