Business Enterprise Server

Oprogramowanie najwyższej klasy dla dużych przedsiębiorstw i instytucji

Dla klientów wymagających najwyższego poziomu dostępności (high availbility) oraz extra pakietu wsparcia (maintanance) dla każdego z elementów infrastruktury oferujemy licencje eDokumenty Business Enterprise Server. Łącznie z systemem dostarczamy rozwiązania wiodących producentów wysokowydajnych aplikacji webowych. Platformy te obsługują wielomilionowe instancje portali internetowych zapewniając wydajność, narzędzia monitorowania oraz profesjonalny support.

enterprise-server-logos

W skład rozwiązania przeznaczonego dla najbardziej wymagająych klientów wchodzą dodatkowe pakiety usług, rozszerzone interfejsy (API) oraz hurtowania danych służąca równoczesnej integracji z wieloma systemami zewnętrznymi (dziedzinowymi lub ERP).

Pakiet eDokumenty Business Enterprise Server dostępny jest dla instancji obsługujących powyżej 100 użytkowników.